Odbiór techniczny mieszkania

Odbiór techniczny mieszkania

Odbiór techniczny mieszkania to ostatni etap transakcji zakupu lokalu. Wykonany pobieżnie przyczynić się może do zaistnienia pułapki finansowej.

Warto zrobić szczegółowy przegląd podczas odbioru mieszkania, bo poprawki niezauważonych, ewentualnych niedoróbek, będzie musiała wykonać firma wykończeniowa na koszt inwestora.

Przed odbiorem warto także przestudiować umowę z deweloperem, gdzie zawarte są w niej zobowiązania dewelopera, co do metrażu i zakresu prac budowlanych wykonanych w ramach stanu surowego.

O czym warto pamiętać?

Błędy w sztuce budowlanej mogą utrudnić wyremontowanie lokalu, co wpłynie bezpośrednio na koszta. Deweloper zobligowany jest naprawić znalezione usterki. Uczulam, iż najlepsze są słoneczne dni na termin odbioru, bowiem wówczas można zobaczyć dużo potencjalnych wad i usterek, chociażby ścian.

Czemu się przyglądamy?

Odbiór techniczny obejmuje między innymi ocenę jakości: podłóg, tynków, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji hydraulicznej, elektrycznej i wentylacyjnej, Warto dodatkowo pomierzyć ściany. Niekiedy mieszkania są mniejsze niż powinny być w umowie! Niewielkie różnice mają znaczenie przy takich cenach metra kwadratowego jakie obecnie mamy, bowiem można zażądać zwrotu różnicy pieniędzy.

Podczas odbioru sprawdzimy między innymi czy kąty ścian są proste a ściany gładkie, czy występują szczeliny dylatacyjne, czy właściwy jest poziom podłogi i pion ścian. Okna i drzwi balkonowe powinny się łatwo otwierać i zamykać, a uszczelnienie zainstalowane i estetyczne.

Podczas takich oględzin, tworzy się protokół odbioru technicznego, który zostaje podpisany zarówno przez kupca jak i sprzedawcę. Istotnym jest, aby w tym dokumencie zanotowano wszelkie usterki i niedociągnięcia. Trzeba także określić termin wprowadzenia zmian i naprawy niedociągnięć lub ustalić rabat ze względu na wady.

Dopiero gdy usterki zostaną usunięte, wyremontujemy mieszkanie. Warto znać swoje prawa, aby nie zostać pokrzywdzonym przez dewelopera.